Přihlašovací formulář na Prázdniny s mapou 2019


Jméno účastníka: *


Příjmení účastníka: *


Datum narození účastníka: *
formát: dd.mm.rrrr

Ulice: *


Město: *


PSČ: *


Telefon: *
+420
číslo mobilu pro kontakt s rodiči

E-mail: *
pro posílání dalších informací

Číslo SI čipu: *


Registrační číslo ČSOS: *


Kategorie: *


Velikost trička: *


Poznámka: